perjantai 9. marraskuuta 2018

Syksyn 2018 YT neuvotteluiden toinen kierros

Satakunnan meikäläisillä on ollut taas rankka syksyn YT neuvotteluiden kanssa takana, nyt alkaa olla jo toinen YT kierros käytynä ja aika lohduttomat tulokset nähtävillä. 

Nyt näyttää tosiasioiden valossa siltä, että 3/4 osaa kahden viime vuoden toiminnasta pitäisi karsia pois. Nyt on kaikki ryhmät käyneet omat YT neuvottelut vaihtelevin mutta niukoin tuloksin. Yhteistyökumppanien kanssa käydyt neuvottelut jatkosta ovat toistaiseksi olleet nollasopimuksia kansalaisopistoja lukuunottamatta ja ainoina realistisina vaihtoehtoina on tarjottu vain toiminnan realisoimista resurssien tasolle. Tällä hetkellä vain meikäläisten kansalaisopistojen kurssit on varmistettu kevääksi 2019. Syksyksi alkaa keväällä sitten uusi neuvottelukierros, mutta tämä koulutus- ja toimintamuoto jatkenee ennallaan.

2018 on Satakunnan meikäläisten 5. toimintavuosi ja toiminnan taso on noussut määrätietoisella yhteistoiminnalla aivan omaan luokkaansa. Varsinkin 2017 SUOMI 100 juhlavuoden 100 satakuntalaista sekä Myötätuulen viesti hankkeiden myötä toiminta on saanut merkittävää yhteiskunnallista vaikuttavuutta erityisryhmien kulttuuritoiminnan alueella sekä 2018 Osallisuushankkeiden myötä toiminnan näkyvyys ja saavutettavuus on ollut huikeaa monellakin rintamalla.

Satakunnan meikäläisillä on ollut 5 vuotissuunnitelma, joka viedään taloudellisesta niukkuudeta huolimatta viety onnistuneesti maaliin 2018. Kehitetyt yhteistoimintamallit ovat osoittautuneet onnistuneiksi, kestävässä kehityksessa vain rahoitus toiminna ylläpitämiseksi on jäänyt kestämättömäksi.

Uutta 5 vuotissuunnitelmaa 2019-2023 ollaan viety eteenpäin, jokainen ryhmä on tehnyt omat yltiöoptimistiset toimintasuunnitelma sekä osallistuneet Satakunnan meikäläisten seuraavaan 5 vuotissuunnitelmaan, mutta eipä näitä taideta ilman lisärahotuksia hoitamaan. 

Tosiasioiden valossa 2019


Faktat toiminnan jatkuvuuden kanssa ovat nyt tässä.

Satakunnan meikäläisten taustatuki ja MEKA TV ohjaaja jää työttömäksi 1.1.2019. Koko MEKA TV toiminnan jatkuvuus pysyy edelleen hyvin epävarmana.

Kansalaisopistotoimintaa on 14.1.-18.4.2019 neljässä kansalaisopistossa 185 oppituntia yhdeksälle ryhmälle. Viikkotunteja yhteistoiminnalle on keskinmäärin 13.

Muita sopimuksia, avustuksia eikä tilaustöitä ei ole.Toimintaa on pakko karsia, ellei taivaalta sada rahaa toimintaan


Satakunnan meikäläisillä ei ole omaa pankkitiliä eikä minkäänlaista perustoimintatukea eli toimintatuki joudutaan hakemaan erikseen jokaiselle hankkeelle ja toiminnalle erikseen. 

2018 on ollut poikkeuksellisen hyvä toimintavuosi ja yhteistoiminta on toiminut paremmin kuin koskaan. Rahaa satakuntalaisten vammaisyhteisöiden kulttuuritoiminnan kehittämiseen on ollut enemmän rahaa kuin 19 vuoteen. Suurta ristiriitaa aiheutta siis se, että 2019 toiminnan rahoitusnäkymät jatkuvuuden kannalta ovat huonompia kuin vuosikausiin.

Tällä hetkellä yhteistoimintatuki vuodelle 2019 on tasan 0 euroa. Hakemuksia ja toimintarahoituksia tehtaillaan kokoajan, tilanne saattaa myönteisten rahoituspäätösten myötä muuttua välittömästi, mutta myös tosiasioihin on pakko nojautua. 


Satakunnan meikäläisten YT suunnitelma
Satakunnan meikäläiset on yhteistoimintaverkosto, johon kuuluu 7 Me Itse ryhmää sekä 7 muuta erityisryhmien elokuva- ja mediaryhmää. Toiminnassa on viime vuosina ollut noin 100 aktiivista yhteisömedian tekijää. Me Itse ry:n jäseniä Satakunnassa on 100, josta 70 toimii aktiivisesti Satakunnan meikäläisten toimintaryhmissä.

2018 toiminnan selkärankana on ollut kansalaisopistojen lisäksi Taiken Vammaisyhteisöiden kulttuuritoiminnan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämistuki, jonka turvin Satakunnan meikäläisillä on ollut puolipäiväinen ohjaaja puolen vuoden ajan. Merkittävää tukea olemme saaneet myös Porin teatterikerholta, Kehitysvammaisten Tukiliitolta, Satakunnan kehitysvammaisten tukiyhdistyksiltä, Teatterista voimaa vuorovaikutukseen -hankkeelta, Kordelinin säätiön Rauman ja Huittisten kaupunkirahastoilta sekä Merikarvia kulttuuritoimelta.

2019 vuodelle ei toistaiseksi ole löytynyt vielä minkäänlaista kantavaa tukea opistoja lukuunottamatta, joten toiminnan karsimiseen on pakko varautua.

Satakunnan meikäläisillä on ollut SEKK/MEKA TV toiminnan kautta 1-3 meikäläistä vertaisohjaajaa ja työharjoittelijaa 1-2 päivää viikossa töissä. 2018 toiminnassa on ollut 3 vakituista työharjoittelijaa vuoden mittaan, joista joudutaan nyt vuoden 2019 alussa luopumaan ohjaajan puuttuessa. Toiminnassa on ollut mukana myös kymmenkunta muuta vertaisohjaajaa satunnaisille keikoilla, myös tästä toiminnasta joudutaan luopumaan toistaiseksi.

Kaikesta kesätoiminnasta joudutaan luopumaan puolen vuoden ajaksi.

Satakunnan meikäläiset ovat kokoontuneet suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteistoimintaa 2-3 kertaa vuodessa, tätä jatkumoa ei ilman tukea pystytä toteuttamaan.

2018 Satakunnan meikäläiset tuotettuvat säännöllistä kuukausittaista Satakunnan meikäläiset -ohjelmaa Me Itse YouTube kanavalle sekä Radio Valoon, näistä luovutaan toistaiseksi, sillä jälkityösketentelyyn eikä tuottamiseen ole resursseja. Elokuvatuotantoa karsitaan myös rajusti, sillä jälkituotanto vaatii ammattimaista osaamista, jota ei vapaaehtoistoiminnalla ei mahdollista toteuttaa.

Tulevat toimintasuunnitelmat laitetaan jäähylle odottamaan myönteisiä rahoituspäätöksiä ja käytännössä toteutetaan vain niitä hankkeita, joihin on olemassa selkeät sopimukset ja rahoitus. 

Satakunnan meikäläisille haetaan mahdollisesti uusi vapaaehtoistyöntekijä tai koko toimnnasta luovutaan, jos tilanne oikein pahaksi äityy.


Eurajoen meikäläisten YT 
Kurssitoiminta jatkuu ennallaan Otsolan kansalaisopiston kanssa. Toimarissa tavataan 5 kertaa 5 tuntia kerrallaan keväällä sekä järjestetään pienemmälle elokuvaryhmällä 12 tunnin lyhytelokuvakurssi keväällä.

Muusta kesäkauden toiminnasta luovutaan toistaiseksi, mikäli rahoitusrintamalla ei tapahdu muutoksia ja syksyn kursseista neuvotellaan.

2019 toimintasuunnitelmaa aletaan toteuttaa täysipainoisesti vasta, jos suunnitellut toiminnat ja hankkeet saavat tarvittavaa lisärahoitusta. Hankerahoituksia on toistaiseksi 3 kpl vetämässä ja lisää haetaan.


Harjavallan meikäläisten YT

Kokoontumisten tuntimääriä on vähennetty jo puolella syksyn 2018 aikana. Keväällä kokoontumisia 4 kertaa yhteensä 8 tuntia Sataopiston toimintana.

Kesätoiminnasta luovutaan ja syksyn kursseista neuvotellaan.

2019 toimintasuunnitelmaa aletaan toteuttaa vasta, jos suunnitellut toiminnat ja hankkeet saavat tarvittavan lisärahoituksen.

Huittisten meikäläiste YT


Kokoontumisia 4 kertaa keväällä 4 oppituntia kerrallaan Sataopistossa.

Kesätoiminnasta luovutaan ja syksyn kursseista neuvotellaan.

2019 toimintasuunnitelmaa aletaan toteuttaa vasta, jos suunnitellut toiminnat ja hankkeet saavat tarvittavan lisärahoituksen.


Kankaanpään ja Pohjois-Satakunnan meikäläisten YT

Kankaanpään meikäläiset toimivat omillaan, tänne ei vielä olla pystytty järjestämään hyvin alkaneelle mediatoiminnalle jatkoa. Toiminta- ja kulkuraha puuttuu vielä kokonaan 2019.

Syksyn kursseista neuvotellaan.

2019 toimintasuunnitelmaa mediatoimiinan osalta aletaan toteuttaa vasta, jos suunnitellut toiminnat ja hankkeet saavat tarvittavan rahoituksen.


Merikarvian meikäläisten YT


Kansalaisopistotoiminta jatkuu ennallaan 6 kertaa vuodessa, yhteensä 60 tuntia. Kesätoiminnasta ja tulevasta toimintasuunnitelmasta joudutaan luopumaan, ellei saada lisärahoitusta toiminnalle. Nakkilan meikäläisten YT


Nakkilassa toimii Otsolan kansalaisopiston elokuvaryhmä 50 tuntia vuodessa. Ryhmässä toimii 2 Me Itse ry:n kokemuspuhujaa. Ryhmän toiminta jatkuu ennallaan.Porin meikäläisten YT


Porin Me Itse toimintaa joudutaan rajusti supistamaan. Porin meikäläisten toiminta on 2018 ollut pääasiassa Osallisuus teatterin toiminnan kehittäminen. 2018 ollaan pystytty toimimaan täysillä Kehitysvammaisten Tukiliiton, Teatteri Telakan, Porin Teatterikerhon sekä Taiken tuella yhteensä 140 tuntia. Vuodeksi toiminaa on luvassa vain 60 tuntia ja ilmaisutaidon ohjaajasta joudutaan luopumaan. Keväällä on tarkoitus vähentyvien toimintatuntien vuoksi keskittyä ensi-sijaisesti teatteritoiminnan kehittämiseen, joten pahimmillaan Porin Me Itse menee 9 kuukaudeksi tauolle ja aloittaa toimintavuoden mahdollisesti vasta syyskyyn lopussa.

Monituotteen elokuvapaja Porin seudun kansalaisopistokurssina keskittyy kevällä Osallisuus teatterin kehittämiseen, mutta ilman ilmaisutaidon ohjaajaa sekä Ojantien animaatiopaja Meksikon pikäjuna elokuvan tekemiseen, joten normaalille Me Itse Porin toiminnalle ei jää aikaa eikä taustatukea.

Tekunkorven elokuva- ja muistelupiiri toiminee Otsolassa ennallaan 50 oppituntia.

12. erityisryhmien elokuvaseminaari pystytään järjestämään 3.12.2019, mutta paljoa muuta toiminaa ei ilman lisätukea.
Rauman meikäläisten YT


Rauman meikäläiset toimivat omillaan, tänne ei vielä olla pystytty järjestämään hyvin alkaneelle mediatoiminnalle jatkoa. Toiminta- ja kulkuraha puuttuu vielä kokonaan 2019. 

2019 toimintasuunnitelmaa mediatoimiinan osalta aletaan toteuttaa vasta, jos suunnitellut toiminnat ja hankkeet saavat tarvittavan rahoituksen.


MEKA TV YT


MEKA TV on jäämässä vuoden alussa ilman ohjaajaa, joten Satakunnan meikäläisten työharjoittelua ei pystytä toistaiseksi jatkamaan. Satakunnan kansalaisopistoissa on keväällä 185 tuntia MEKA TV koulutustoimintaa, mutta varmaa ei vielä ole.


Näillä tiedoin näillä mennään nyt.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti